Pre verejnosť:

 

Každý mesiac je zverejnené podujatie pre verejnosť na našej internetovej stránke v sekcii Planetárium: Programy pre verejnosť.
Podujatie sa koná približne 3 x do mesiaca.

ZKP-2

Vstupné:

· 1,70 Euro dospelí

· 1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.

· 1,20 Euro dôchodcovia, deti do 6 rokov a materské školy

 

 Ponuka programov:

 • Tajomstvá vesmíru: Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach.
 • Kamilka na potulkách vesmírom: program určený pre deti MŠ a 1. až 4. roč. ZŠ. Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
 • Fantastická cesta - slnečná cesta: program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave, je určený pre 1. až 4. roč. ZŠ a širokú verejnosť.
 • Vesmírne cesty: oboznámime sa so slnečnou sústavou, so súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. Môžeme sa zahrať na cestovateľov, spoznávať nočnú oblohu na severnom póle alebo v rovníkovej Afrike. Program určený pre 4. ročník ZŠ a širokú verejnosť.
 • Zo života hviezd: program zameraný na vznik a vývoj hviezd, dvojhviezdy, legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Vhodný pre SŠ a 9.roč. ZŠ
 • Vesmírne otázniky: program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies. Vhodný pre žiakov 6. až 9. roč.ZŠ a širokú verejnosť
 • Potulky letnou oblohou: program je vhodný pre žiakov 7. až 9. roč. ZŠ a širokú verejnosť. Oboznamuje so súhvezdiami letnej oblohy, ich legendami a zaujímavými objektami.
 • Slnko odhaľuje svoje tajomstvá: program zoznamuje s najbližšou hviezdou, so základnými údajmi až po najnovšie poznatky, vhodný pre žiakov 9.roč. ZŠ, SŠ aj širokú verejnosť.
 • Hrozba pre Zem, či domov pre Malého princa? - program zameraný na malé telesá v slnečnej sústave, planétky a kométy. Program je vhodný pre žiakov 9.roč.,SŠ a širokú verejnosť.
 • Mesiac,náš vesmírny sused: program zameraný na Mesiac. Program je vhodný pre žiakov 9.roč.,SŠ a širokú verejnosť.
 • Tajomný svet protinožcov: na našej fiktívnej ceste navštívime najjužnejšie miesto na svete Antarktídu, uskutočníme prehliadku najväčšej hvezdárne sveta. Premietneme si južnú oblohu presne tak, ako by sme ju videli napr. z Chile alebo Južného pólu. Program je vhodný pre žiakov 9. roč. ZŠ, SŠ a širokú verejnosť.

Program je doplnený orientáciou na oblohe a celkovo trvá približne 1,5 hod. Využite možnosť pozorovania Slnka (za priaznivého počasia) a oboznámenia sa s ďalekohľadom. V ponuke máme aj bohatý výber odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie. K dispozícii je aj naša interná knižnica s množstvom literatúry.


Mapa stránok: