Vstupné

Objednávanie návštev prebieha telefonicky alebo osobne.
Umožňuje nám to poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu.

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika je poberateľom kultúrnych poukazov pre rok 2019.


Vstupné – exkurzie
planetárium + pozorovanie, hudobné programy a iné akcie

Druh vstupného

EUR, resp KP

deti do 6 r. materské školy

2,00/os.

minimálne vstupné pre MŠ

20.-

žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí a dôchodcovia

3,00/os.

minimálne vstupné STANDARD

30.-

ZŤP

2,00/os.

osoba sprevádzajúca ZŤP

zdarma

pedagogický dozor 1 os. na 15 maloletých

zdarma

členovia SZA a SAS

zdarma, resp. dobr. vst.

Bezbariérový vstup do budovy a do sály planetária je zabezpečený.
Potrebné je kontaktovať pracovníkov planetária pri príchode.

Pozorovanie prebieha iba v prípade priaznivého počasia.

Vstupné – večerné pozorovania, celonočné pozorovania

Druh vstupného

EUR, resp KP

samostatné večerné pozorovanie

2,00/os.

minimálne vstupné pre večerné pozorovanie

20.-

celonočné pozorovanie spojené s prenocovaním, posedenie pri ohnisku, spoločenské akcie

10,00/os.

minimálne vstupné pre celonočné pozorovanie

20.-

Pozorovanie prebieha iba v prípade priaznivého počasia.

Cenník poskytovaných služieb (tovarov) je účinný od 1.08.2019. 
Cenník vstupného platný od 1. augusta 2019