Planetárium: PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ - HaP Hlohovec

TAJOMNÝ SVET PROTINOŽCOV

12.10.2018 /piatok/ o 18:00hod.

Na našej fiktívnej ceste navštívime najjužnejšie miesto na svete Antarktídu, uskutočníme prehliadku najväčšej hvezdárne sveta. Premietneme si južnú oblohu presne tak, ako by sme ju videli napr. z Chile alebo z Južného pólu. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu.

Poznámka: čas treba dodržať, /vchod sa zamyká počas programu/!

Informácia o vstupnom:
1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia, deti do 6 rokov


KAMILKA NA POTULKÁCH VESMÍROM

21.10.2018 /nedeľa/ o 15:00 hod.

Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy,
základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
Program je doplnený videom Sniečkova rodina.

Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov

Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.
 


 

FANTASTICKÁ CESTA

21.10.2018 /nedeľa/ o 16:30 hod.

Program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave.  Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a krátkym videom: Slnečná sústava.

Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov. Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí

1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.