Prechod Venuše pred Slnkom

Prechod Venuše pred Slnkom 6.6.2012

 

 

Sklon dráhy Venuše je zvýraznený, pre lepšiu predstavivosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blížiaci sa prechod Venuše pred Slnkom sme mohli sledovať aj zo sondy SOHO LASCO C3
 
 
 
 
 
  
Zdroj: ESA a NASA