Časť výtvarných prác zo súťaže Vesmír očami detí 2017:

 

VYHODNOTENIE  REGIONÁLNEHO  KOLA  VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

  VESMÍR   OČAMI   DETÍ

      Dňa 9.marca 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci  vyhodnotenie regionálneho kola výtvarných prác žiakov materských škôl,

základných škôl a základných umeleckých škôl.  Do súťaže sa zapojilo spolu 35 ZŠ, MŠ a 2 ZUŠ  z okresov Hlohovec, Trnava a Piešťany.

Práce hodnotila odborná porota v zložení: - Mgr. S.Valachová - výtvarníčka

                                                             - Mgr.S. Bisták – učiteľ výtvarnej výchovy

Práce boli porotou hodnotené anonymne – bez poznania od akého žiaka a z akej školy hodnotené práce sú.                                                                            

Odborná porota zhodnotila zaslané práce nasledovne:

 I.KATEGÓRIA  - MATERSKÉ  ŠKOLY

 1. Terezka Kiripolská                             MŠ  Spartakovská ul.6 , Trnava                             

2. Kristínka Šilhárová                             MŠ  Kalinčiakova ul., Hlohovec

3. Hana Hittrichová                                MŠ   Hrnčiarovce n/ Parnou

4. Sofia Moravčíková                             MŠ  Trebatice                                                                     

5. Lucia Kováčová                                 MŠ  Dolný Chríb, Dolná Krupá  

Na doplnenie výstavy porota vybrala práce, ktoré nepostupujú do celoslovenského kola ,ale zaujali.

Nikolka Šamudovská  - MŠ Spartakovská 6, Trnava

Michal Gašparovič – MŠ Spartakovská 6, Trnava

Sebastian Dolník – MŠ Kalinčiakova , Hlohovec

Monika Baleková – MŠ Hlavná 83/184 Trebatice

Vanesa Hrašnová – MŠ Športová7, Hrnčiarovce n/Parnou

Alan Zivčák – MŠ Cintorínska 379, Trebatice

Patrik Blaho – MŠ Hlavná 581/127, Dolná Krupá

Jakub Podhorský – MŠ Jiráskova 25, Trnava

II.KATEGÓRIA – ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1.-4. ročník

 1. Timea Smolková                                       ZŠ  Nám.1.mája, Chtelnica                         

2. Alexander Gruchalák                                ZŠ  Horné Otrokovce 137                     

3. Natália Sojáková                                       ZŠ  Nám.1.mája,  Chtelnica                                      

4. Karin Krajčovičová                                   ZŠ  Kátlovce 195            

5. Terezka Cehláriková                                 ZŠ  Boleráz 456      

--------------------------------------------------------------------------------------------------           

Dorota Lopatková – ZŠ Boleráz 456

Timea Suchánová – ZŠ Chtelnica            

Alex Rajníc – ZŠ Dechtice 514

David Sándor– ZŠ  Drahovce

René Lukačovič – ZŠ  Chtelnica

III.KATEGÓRIA – ZÁKLADNÉ ŠKOLY 5.-9.ročník

1. Michaela Žitníková                                   ZŠ Kátlovce 195

2. Timea Horváthová                                     ZŠ Boleráz 456    

3. Roman Slámka                                          ZŠ Komenského 2, Vrbové

4. Tamara Petríková                                      ZŠ Dechtice 514

5. Dominika Motyčková                                ZŠ Komenského č.2,Vrbové                                                 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Samuel Jamrich – ZŠ  Boleráz

Anička Nahálková – ZŠ  Boleráz

Marek Machovič – ZŠ Komenského 2, Vrbové

Debora Kumpanová – ZŠ Dechtice 543

IV.KATEGÓRIA – ZUŠ  1. – 4. ročník

 1. Katarína Halásová                                       ZUŠ Hlohovec 

2. Matúš Jankovič                                           SZUŠ Zavretý kút, Piešťany 

 3. Sofia Burzíková                                           ZUŠ  Hlohovec

4. Júlia Šilhárová                                             ZUŠ  Hlohovec       

5. Martin Vranikovič                                       ZUŠ  Hlohovec         

 ---------------------------------------------------------------------

Alžbeta Chalásová– ZUŠ Hlohovec

Diana Dianová– ZUŠ  Hlohovec

Alica Bednáriková – ZUŠ Hlohovec

V.KATEGÓRIA – ZUŠ  5. – 9. ročník

 1. Tamara Hladká                                             ZUŠ Hlohovec

2. Jakub Jánsky                                                SZUŠ Zavretý kút, Piešťany                     

3. Daniela Brisudová                                        ZUŠ Hlohovec                                     

4. Laura Orivská                                               SZUŠ Zavretý kút, Piešťany                                           

5. Natália Božiková                                          ZUŠ Hlohovec

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Martina Brezovanová – SZUŠ Zavretý kút, Piešťany

Ema Kamenická – SZUŠ Zavretý kút,  Piešťany

Barbora Poláková  – ZUŠ Hlohovec

Olívia Eva Becherová– ZUŠ Hlohovec

Kevin Stacho – ZUŠ Hlohovec

 Oznamujeme  víťazom (prvých päť), že ceny budeme postupne, v priebehu asi dvoch mesiacov, zasielať na školy.

 Všetky ocenené práce ( prvých päť z každej kategórie) postupujú do celoslovenského kola, o ktorom budú víťazi informovaní.

      Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže.

  Hlohovec  13.III.2017                                        Mgr. J.Krištofovič                                                                          

                                                                         riaditeľ HaP Hlohovec